PASEK POSTĘPU
Wróć do:

Jak aplikować o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w systemie LSI2014?

1 pz.gov.pl

Utwórz konto osobiste na platformie "PROFIL ZAUFANY" (pz.gov.pl został wyodrębniony z ePUAP) i złóż wniosek o Profil Zaufany (PZ). Aby uaktywnić PZ potwierdź dane osobiście w punktach potwierdzania tożsamości lub skorzystaj z możliwości "samozaufania" Certyfikatem Kwalifikowanym (CK) przez Internet. CK może być używany do podpisywania bez potrzeby tworzenia PZ.

2 Zaloguj się do LSI2014

Utwórz (zarejestruj) konto osobiste w LSI2014 i zaakceptuj regulamin podpisując go za pomocą swojego konta ePUAP. Od tej pory Twoje konto ePUAP jest na stałe połączone z kontem LSI2014. Każda osoba może mieć tylko jedno konto w LSI2014 (jeden login), które może być przypisane do wielu projektów różnych Wnioskodawców i pełnić odmienne role.

3 Dodaj Wnioskodawcę

Wejdź na "listę Wnioskodawców" i sprawdź czy podmiot, dla którego chcesz utworzyć Projekt, jest już na liście. Jeśli nie to dodaj nowego Wnioskodawcę. Edycja danych Wnioskodawcy wypływa również na dane w jego Projektach a w przypadku formularzy konieczna będzie aktualizacja słowników.

4 Projekt i Segregator

Utwórz Projekt i wskaż Wnioskodawcę a następnie w ramach tego Projektu utwórz Segregator. Projekt jest miejscem, w którym umieszczane będą wszystkie dokumenty. Segregator pozwala na grupowanie dokumentów Projektunp. na poszczególnych etapach projektu. Przypisanie dokumentów do Segregatorów możliwe jest w kolumnie „Segregator” w menu "Lista zapisanych dokumentów w projekcie".

5 Formularze i załączniki

Dodawaj dokumenty do Projektu (generowane i importowane). Otwórz nowy formularz w ramach Projektu aby go wypełniać. Importuj pliki załączników do Projektu (maks. wielkość każdego importowanego załącznika to 50MB). Po otworzeniu formularza do edycji zawsze aktualizuj słowniki i zapisuj wersję. Po zapisaniu wypełnionej wersji możesz ją otworzyć z "Lista zapisanych dokumentów w projekcie" (formularze i załączniki).

6 Utwórz Pakiet

Pakiet jest to grupa dokumentów z Segregatora w danym Projekcie przeznaczona do podpisania i wysyłki do Instytucji. Jeden dokument może być umieszczony w wielu Pakietach. Pakiet jest edytowalny do momentu jego zablokowania. Po zablokowaniu pakietu przekaż go do podpisu Sygnatariuszom w Projekcie.

7 Podpisz Pakiet

Aby podpisać pakiet musisz mieć w danym projekcie uprawnienia Sygnatariusza. w Projekcie. Możesz je nadać każdemu Użytkownikowi LSI2014 edytując dane Projektu na "Lista projektów". Każdy Sygnatariusz ze po zalogowaniu na swoje konto w LSI2014 podpisuje przesłany mu Pakiet za pomocą swojego osobistego konta ePUAP.

8 Złóż Pakiet w Instytucji

Gdy na liście Pakietów widzisz wszystkie podpisy to znak, że możesz przejść do edycji Pakietu i złożyć go w Instytucji za pomocą przycisku „Złóż w urzędzie”. Jeśli w pakiecie jest błąd a został on już zablokowany wówczas możesz stworzyć kolejny nowy Pakiet. Na każdym z etapów w ramach każdego Projektu możesz wysłać tylko 1 Pakiet (blokada).

Logotypy Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

System informatyczny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego